O společnosti

Společnost VYKA software s.r.o. byla založena v lednu roku 2011. Primárně se zabýváme strategickým poradenstvím a projektovým řízením.

Vycházíme ze zkušeností s řízením projektů a služeb souvisejících s velkými informačními systémy SAP, menšími systémy, s vývojem software, testováním, dodávkami hardware a technologií, outsourcingem a s budováním organizačních jednotek propojujících business podniku a nebo účel činnosti organizace s informačními systémy a technologiemi.

Nabízíme práce dočasných externích managerů zaměřených na informační systémy a technologie, provedení konkrétních kroků souvisejících s řízením a zvyšováním hodnoty podniku formou díla a nebo převezmeme odpovědnost za komplexní dodávku projektu vedoucího k optimalizaci Vašeho informačního systému.

Přebíráme úkoly od zákazníků a snažíme se je co nejlépe splnit za předem definovaných podmínek. Snažíme se udržovat dlouhodobé vztahy s našimi zákazníky a stále přinášet návrhy na zlepšování. Chceme, aby náš úspěch se opíral o úspěch a spokojenost vás, našich zákazníků.