Consulting & Business Processes


Přebíráme úkoly od zákazníků a snažíme se je co nejlépe splnit za předem definovaných podmínek. Snažíme se udržovat dlouhodobé vztahy s našimi zákazníky a stále přinášet návrhy na zlepšování. Chceme, aby náš úspěch se opíral o úspěch a spokojenost vás, našich zákazníků.

Máme dlouholeté zkušenosti s procesním modelováním organitací ve standardu BPMN, které využíváme nejen při realizaci procesně orientovaných zakázek, ale kdekoli na projektu, kde je vhodné popsat proces, nebo workflow.

 • Mapování pokrytí procesů podniku IS a procesní poradenství
 • Zavádění a optimalizace projektového řízení ve společnosti (tailoring)
 • Analýza potřeb a zadání pro výběr informačních systémů
 • Pomoc se zadáváním veřejných zakázek
 • Due Diligence
 • Supplier scorecarding
 • Modelování současného a cílového stavu organizací
 • Stanovování metrik projektů, nástrojů a vyhodnocování stavu
 • Projektové audity a review
 • Řízení hodnoty, vyhodnocování plnění účelu, přínosů a cílů projektů
 • Aplikace systému kvality a závazků z jiných certifikací
 • Zavádění nástrojů pro řízení projektů a služeb
 • Interim management


  Nabízíme práce dočasných externích managerů zaměřených na informační systémy a technologie, provedení konkrétních kroků souvisejících s řízením a zvyšováním hodnoty podniku formou díla a nebo převezmeme odpovědnost za komplexní dodávku projektu vedoucího k optimalizaci Vašeho informačního systému.

  Vycházíme ze zkušeností s řízením projektů a služeb souvisejících s velkými informačními systémy SAP, menšími systémy, s vývojem software, testováním, dodávkami hardware a technologií, outsourcingem a s budováním organizačních jednotek propojujících business podniku a nebo účel činnosti organizace s informačními systémy a technologiemi.

 • Dočasný (interim) management pro reorganizaci
 • Projektový management s certifikací IPMA třídy B
 • Projektový management s certifikací OGC PRINCE2 Practitioner
 • Management kvality projektů, stanovování metrik projektů, nástrojů a vyhodnocování stavu
 • Projektové audity a review
 • Facilitace - profesinální řízení procesu vedení porad
 • Řízení změn v projektech
 • Akceptační řízení včetně testování
 • Zavádění systémů SAP
 • Poskytnutí personálních zdrojů (bodyshoping, dlouhodobé kontrakty)
 • Services & Support


  Nabízíme post-implementační služby k našim produktům i produktům třetích stran.
 • Poskytnutí HelpDeskových služeb (HelpDesk, Support Desk)
 • Zavádění efektivního service desku
 • Kontinuelní dodávka služeb
 • Maintenance